Oppmerking

Oppmerking av arealer:

Vi merker parkeringsplasser, fotgjengerfelt og handikapparkeringsplasser. Når vi merker bruker vi spesial maling som er beregnet på uteareal. Merker også handikapfelt blåe om det er ønskelig slik at de får et fint blikkfang. Har 15 års erfaring og gode referanser som kommuner, butikker, industri og oljeselskap.

Parkeringsplasser

Fotgjengerfelt

Spesial oppmerking

Handikapp Parkeringsplasser

Annet uteareal

Ta kontakt informasjon og bestilling. Vi utfører jobben raskt, effektivt og slik at du blir fornøyd.