PÅL SKRETTING AS

Adresse:

Ånestadvegen 8
4360 Varhaug

Postadresse:

Toppavegen 7 4360 Varhaug

Telefon:

90 88 95 56

E-post:

pal.skretting@lyse.net

Velkommen til PS Service

Vi tilbyr oppmerking av parkeringsplasser, fotgjengerfelt, handikapp parkeringsplasser, uteareal og diverse andre oppmerkinger. Dessuten installerer og gjennomfører vi service på butikkutstyr. Dette gjelder blant annet kassadisker, inngangsporter, reoler/hyller og kassastoler.

Kontakt oss, så gjør vi jobben raskt, effektivt og slik at du blir fornøyd.

  • Parkeringsplasser
  • Fotgjengerfelt
  • Handikapp parkeringsplasser
  • Uteareal
  • Spesial oppmerking
  • Kassedisker
  • Reoler/Hyller
  • Diverse
  • Inngangsport
  • Kassastoler